Joanna Author

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 28 czerwca 2018 w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego przewiduje wprowadzenie zmian dotyczących sprawozdań finansowych. Projekt rozporządzenia przygotowany w resorcie finansów ma […]