Joanna Author

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 28 czerwca 2018 w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego przewiduje wprowadzenie zmian dotyczących sprawozdań finansowych. Projekt rozporządzenia przygotowany w resorcie finansów ma zostać dostosowany do ustawy z 15 września 2017 o Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która to weszła w życie w dniu 28 października […]

Czym jest filantropia? Słowo „filantropia” wywodzi się z języka greckiego i oznacza dobroczynność, życzliwość. W obszarze NGO jest to nic innego jak działalność osób lub instytucji polegająca na udzielaniu pomocy zarówno finansowej, jak i materialnej w sposób zupełnie bezinteresowny. Filantropami mogą być zarówno ludzie, jak i firmy. Jednostka pomocy nie jest na tyle istotna, co […]

Fundator fundacji:   to rzec można inwestor, który zakładając fundację, przeznacza na ten cel własne środki w postaci środków finansowych, papierów wartościowych, ruchomości i nieruchomości, dzięki którym fundacja może działać i osiągać założone cele; przygotowuje lub czuwa nad przygotowaniem niezbędnych dokumentów, bez których fundacja nie mogłaby powstać. Fundator także upoważnia inne osoby lub samodzielnie dokonuje […]

Ludzie tworzą miejsca. Nie inaczej jest z organizacjami pozarządowymi. W organizacjach pozarządowych najważniejsi są ludzie, którzy je tworzą. Każda z osób pełni inną funkcję oraz ma inne umiejętności przydatne do wykorzystania w pracy. Aby pracować w organizacji pozarządowej, należy być osobą nastawioną na poświęcenie i mocno zaangażowaną. Zazwyczaj praca, którą się wykonuje, jest ciężka, ale […]

W sektorze organizacji pozarządowych głównie w gałęzi fundacyjnej coraz częściej to korporacje i firmy stają się fundatorami nowych inicjatyw. Dla tej wyjątkowej działalności przyjęto nazwę fundacji korporacyjnej. Nie bez powodu odnosi się do korporacji, gdyż to właśnie w większości przypadków fundatorami są korporacje. Na mapie Polski najwięcej fundacji korporacyjnych działa na terenie województwa mazowieckiego. Nie […]

Zanim założymy fundację, trzeba obrać sobie cel, czyli statut fundacji, który będzie nam przyświecał w dążeniu do realizacji określonych działań. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1984.21.97) fundacja może zostać założona w zakresie realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych. Pod tymi hasłami mieszczą się cele służące ochronie […]

Jeśli od dłuższego czasu zastanawiasz się, co trzeba zrobić, aby założyć fundację, w tym artykule znajdziesz przydatne informacje krok po kroku. Na początek zapoznaj się z zasadami powstawania fundacji, które zawarte są w ustawie z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.1984.21.97). Fundację zakłada fundator. Oprócz tego, że jest to postać założyciela, odpowiada ona […]

Nowy rok, nowe zmiany i nowe projekty ustaw. O tym, dlaczego nie zawsze coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się dobre, dobrym się nie okaże, można przeczytać w niniejszym poście. Dlaczego tak jest? Ostatni przykład płynący wprost z Ministerstwa Cyfryzacji może przynieść paradoksalnie mniejszą cyberprzestępczość i jednocześnie zaszkodzić organizacjom pozarządowym. Brzmi jak czarny humor, […]

Organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia mogą ogłaszać projekty i organizować konkursy, w których można otrzymać granty. W projektach tego typu mogą brać udział osoby oraz instytucje, w tym także inne organizacje pozarządowe. Jest to forma działania prospołecznego, która ma na celu zachęcić do szeroko pojętego rozwoju zarówno osoby, jak i instytucje. Najnowszą inicjatywą, w której […]

Organizacja Pożytku Publicznego to przywileje i obowiązki w ramach prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego. Wyklucza się tutaj działalności gospodarcze prowadzone jednocześnie przez OPP. Z kolei kościoły i inne związku wyznaniowe, a także ich osoby prawne oraz jednostki organizacyjne korzystają z większej części przywilejów zarezerwowanych dla organizacji pożytku publicznego. Jakie są przywileje OPP? prawne i […]