sprawozdanie finansowe
WIADOMOŚCI

Co warto wiedzieć na temat sprawozdań finansowych w OPP?

Terminy

To podstawowa kwestia. Oto daty, które warto znać:

Do 1 kwietnia jest czas na wysłanie deklaracji CIT przez stowarzyszenia i fundacje. Organizacje, które nie złożyły PIT za 2018 rok lub są zwolnione z podatku, mogą wywiązać się z tego obowiązku do 31 października.

Pamiętaj też, że NGO, które nie prowadzą jednocześnie działalności gospodarczej, mają czas na przesłanie sprawozdania do US do 10 lipca. Za niewywiązanie się z tej powinności przewidziana jest kara grzywny. Z kolei termin dla fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność mija 15.07. Tutaj konsekwencją niedopełnienia formalności może być utrata prawa do ubiegania się o 1% podatku. Warto pamiętać również o tym, że fundacje są zobowiązane do 31 grudnia przesłać sprawozdanie z działalności według wzoru określonego przez ministra sprawiedliwości.

Składanie sprawozdań finansowych nie jest konieczne jedynie w przypadku organizacji pozarządowych, które podjęły się prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów na uproszczonych zasadach.

Dlaczego sprawozdanie finansowe jest ważne? Co ma na celu?

Celem sprawozdawczości jest określenie czy organizacja jest biedna czy bogata, a także czy nie ma długów. Dzięki temu można określić wysokość majątku oraz zasadnicze wydatki. Sprawozdania stanowią niekiedy najlepszą wizytówkę organizacji pozarządowej – w końcu to najlepsze potwierdzenie, że działa ona efektywnie, a jej członkowie są zaradni i pracowici.

Jakie elementy zawiera wzór sprawozdania finansowego dla NGO?

W sprawozdaniu występują trzy sekcje: bilans, rachunek zysków i strat (czyli koszty) oraz informacja wprowadzająca. Ten ostatni element bywa kluczowy dla zrozumienia dwóch pierwszych, które zawierają praktycznie same liczby.

Co to znaczy, że organizacja pozarządowa przyjmuje sprawozdanie finansowe?

W tym przypadku mowa jest o podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. W fundacjach funkcję tę najczęściej pełni zarząd, a w stowarzyszeniach walne zgromadzenie członków.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany