darowizny NGO
NGO - INFORMACJE

Filantropia, darowizna, zbiórka publiczna a NGO

Czym jest filantropia? Słowo „filantropia” wywodzi się z języka greckiego i oznacza dobroczynność, życzliwość. W obszarze NGO jest to nic innego jak działalność osób lub instytucji polegająca na udzielaniu pomocy zarówno finansowej, jak i materialnej w sposób zupełnie bezinteresowny. Filantropami mogą być zarówno ludzie, jak i firmy. Jednostka pomocy nie jest na tyle istotna, co jej niesienie samo w sobie. Finansowe lub rzeczowe wsparcie organizacji pozarządowych przez filantropów jest często równoznaczne z przekazaniem darowizny, lub udziałem w zbiórce publicznej, którą czasami nawet sam organizuje.

Darowizna od filantropa to rzeczy lub pieniądze, które są przekazywane bezinteresowanie i bez oczekiwania czegoś w zamian. Darczyńcą może także być zarówno osoba, jak i firma. Z kolei samo przyjęcie darowizny może czynić organizacja, która działa na rzecz określonych w ustawie celów społecznych. Nie da się obdarować kogoś bez jego zgody i woli. Dlatego też darowizna wiąże się z podpisaniem umowy dwustronnej. Wartość darowizny może zostać odpisana od podatku przez darczyńcę. Z kolei obdarowywany może odmówić przyjęcia darowizny, jeżeli jej użytkowanie generować będzie znaczne koszty, które przewyższają możliwości np. organizacji.

Zbiórka publiczna to także w pewien sposób element filantropii, gdyż w jej organizację i czynny udział zaangażowani są filantropii. W ramach zbiórki publicznej, jak sama nazwa wskazuje, zbiera się rzeczy lub pieniądze na cel, który jest z góry określony i wszystkim znany. Taka zbiórka wymaga uprzedniego zgłoszenia do właściwego urzędu. Cel zbiórki tego rodzaju winien być godny poparcia, czyli uwzględniać interes publiczny.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany