sprawozdania finansowe
WIADOMOŚCI

Zmiany i badania

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 28 czerwca 2018 w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego przewiduje wprowadzenie zmian dotyczących sprawozdań finansowych.

Projekt rozporządzenia przygotowany w resorcie finansów ma zostać dostosowany do ustawy z 15 września 2017 o Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która to weszła w życie w dniu 28 października 2017 r. Ta ustawa znowelizowała m.in. art. 23 ust. 5 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z pozostałych aktualności ważna informacja dotyczy obowiązkowego badania sprawozdań OPP. Resort finansów jest na etapie konsultacji projektu rozporządzenia, które to rozporządzenie wprowadza obowiązkowe badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego.

W serwisie rządowym dotyczącym legislacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów umieściło Ministerstwo Finansów. Projekt dotyczy obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego. Projekt zawiera także uzasadnienie oraz ocenę skutków tejże regulacji.

Badaniem objęte mają zostać organizacje, które wykonują zadania publiczne, które są zlecone. Dotyczy to także beneficjentów dotacji w wysokości minimum 50 tysięcy złotych, a także tych, które osiągnęły przychód równy 3 mln złotych.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany