podatki za granicą
1 % PODATKU

Podatki za granicą

Czy 1% można przekazać tylko w Polsce?

Możliwość decydowania o tym, na co przeznaczone zostaną podatki pracowników, mają nie tylko Polacy. Tuż po II wojnie światowej sposobność przekazania części podatku na wybrany cel otrzymali Włosi oraz Hiszpanie z zastrzeżeniem, że środki można było powierzyć jedynie na rzecz Kościoła.

  • Węgry

Na Węgrzech w II połowie lat 90. weszła w życie ustawa, na mocy której, podatnicy otrzymali możliwość przekazania 1% podatku Kościołowi, stowarzyszeniom lub fundacjom, których działalność trwa od co najmniej dwóch lat. Część podatku może trafić również na rzecz fundacji lub instytucji publicznych, takich jak biblioteki, muzea czy opery.

Podmioty, które chcą korzystać z tego typu wpływów, nie mogą mieć długów publicznych, a informację o rozliczeniach muszą publikować w lokalnych mediach lub w Internecie. Oczywiście 1% podatku można przekazać na organizacje, które prowadzą działania na rzecz węgierskiego społeczeństwa.

  • Słowacja

Słowacy od 2004 roku mają możliwość przekazania 2% podatku (od stycznia 2001 do 2004 roku był to 1%). Środki mogą trafić na konto organizacji pozarządowej, kościelnej lub stowarzyszenia religijnego.

Rozliczanie PIT-u przez Polaków mieszkających za granicą

Polacy, którzy mieszkają i pracują poza granicami kraju, ale mają na miejscu rodzinę, od 2019 roku są zobligowani do tego, aby złożyć deklarację PIT w Polsce. Nowe przepisy stworzono z myślą o walce z podwójnym opodatkowaniem. Pomysłodawcy projektu zakładają, że „centrum życia” pracownika pozostaje tam, gdzie mieszka jego rodzina. Nawet jeśli ktoś nie uzyskał w Polsce  żadnych dochodów, to i tak musi złożyć zeznanie.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany