cel fundacji
NGO - INFORMACJE

Cel fundacji – co to takiego?

Zanim założymy fundację, trzeba obrać sobie cel, czyli statut fundacji, który będzie nam przyświecał w dążeniu do realizacji określonych działań. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1984.21.97) fundacja może zostać założona w zakresie realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych. Pod tymi hasłami mieszczą się cele służące ochronie zdrowia, rozwojowi gospodarki i nauki, a także oświatowe, wychowawcze, związane z kulturą i sztuką, jak i opieką i pomocą społeczną oraz ochroną środowiska i opieką nad zabytkami.

Cel fundacji powinien mieć charakter publiczny. W praktyce oznacza to, że nie może być skierowany na określoną osobę, czy rodzinę. Oczywiście cele zawarte w artykule 1 wyżej wymienionej ustawy mają charakter przykładowy. Zatem ustanowienie fundacji w celach innych niż te zawarte w ustawie jest oczywiście możliwe, pod warunkiem, że nie naruszają one dobra oraz interesów Rzeczpospolitej Polskiej, a także ogólnie przyjętego porządku prawnego.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany