jak założyć fundację
WIADOMOŚCI

Jak założyć fundację?

Jeśli od dłuższego czasu zastanawiasz się, co trzeba zrobić, aby założyć fundację, w tym artykule znajdziesz przydatne informacje krok po kroku. Na początek zapoznaj się z zasadami powstawania fundacji, które zawarte są w ustawie z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.1984.21.97).

Fundację zakłada fundator. Oprócz tego, że jest to postać założyciela, odpowiada ona również za cele, czyli po co fundacja jest zakładana i jak się będzie rozwijać, co robić oraz, w którym kierunku będzie podążać.

Fundator, czyli założyciel, to także inwestor. Powołując fundację, trzeba pamiętać o zabezpieczeniu środków pieniężnych oraz materialnych, które umożliwią jej funkcjonowanie oraz osiągnięcie obranego celu. Dlatego też fundator musi mieć zabezpieczone środki finansowe oraz przygotowane wszelkie niezbędne do powstania fundacji dokumenty. Bez tych dwóch najistotniejszych rzeczy, niemożliwe jest ustanowienie fundacji.

Następnym krokiem jest rejestracja fundacji, którą fundator może dokonać osobiście lub zlecić tę formalność upoważnionej przez siebie osobie. Rejestracja dokonywana jest w rejestrze fundacji bądź rejestrze przedsiębiorców. Rejestr zależy od zakresu działalności fundacji.

W gestii fundatora jest złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji. To oświadczenie to akt założycielski fundacji, który jest jednocześnie podstawą istnienia oraz działalności fundacji. Oświadczenie składane jest przed notariuszem i ma postać aktu notarialnego. Fundator może także ustanowić pełnomocnika do złożenia oświadczenia o ustanowieniu fundacji w jego imieniu. Powołanie pełnomocnika musi mieć formę aktu notarialnego.

Ważnym elementem jest ustalenie przez fundatora statusu fundacji. Status fundacji powinien określać skład i organizację zarządu. Ważne, aby fundator wybrał osoby godne zaufania i rzetelnie wywiązujące się z obowiązków do reprezentacji fundacji i realizacji jej celów. Jeśli statut fundacji na to pozwala, fundator może także pełnić funkcję w zarządzie fundacji. Aby powołać zarząd, należy podjąć pisemną uchwałę.

Do zadań fundatora należy także podjęcie decyzji, czy fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli tak, należy ustalić, jak najszybciej, w jakim zakresie owa działalność ma być prowadzona. Niczym dziwnym nie jest jednoczesne prowadzenie działalności gospodarczej przy fundacji. Taka działalność służy przede wszystkim wspieraniu i realizacji celów fundacji. Prowadzenie działalności w celach zarobkowych, czyli innymi słowy, w celach gromadzenia kapitału wzbogacającego fundatora jest niedopuszczalne. Pieniądze pochodzące z działalności gospodarczej mogą zostać przeznaczone na zakup środków niezbędnych do realizacji fundacyjnych celów lub na wynagrodzenie dla zarządu reprezentującego na zewnątrz fundację oraz prowadzącego jej sprawy.

Jeśli masz już wszelkie niezbędne dokumenty, można spokojnie podjąć się rejestracji w Krajowy Rejestrze Sądowym. W KRS składa się wniosek KRS i dołącza się do niego formularze i dokumenty. W przypadku, gdy fundacja nie będzie prowadzić działalności gospodarczej, należy złożyć wniosek o wpis do rejestru stowarzyszeń lub innych organizacji społecznych i zawodowych, bądź fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W przypadku, gdy wniosek wraz z dokumentami przygotowany jest poprawnie, rejestracja fundacji trwa od 2 do kilku tygodni.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany