inicjatywy społeczne
WIADOMOŚCI

Inicjatywy stymulują społeczne osiągnięcia

Organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia mogą ogłaszać projekty i organizować konkursy, w których można otrzymać granty. W projektach tego typu mogą brać udział osoby oraz instytucje, w tym także inne organizacje pozarządowe. Jest to forma działania prospołecznego, która ma na celu zachęcić do szeroko pojętego rozwoju zarówno osoby, jak i instytucje.

Najnowszą inicjatywą, w której można wziąć udział, jest „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten daje możliwość zdobycia grantu w wysokości do 35 000 złotych. Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zakłada, że w ramach projektu przetestowanych zostanie blisko 60 innowacyjnych pomysłów.

Najlepsze innowacyjne rozwiązanie w zakresie narzędzia kształcenia ustawicznego może zgarnąć 35 000 złotych. Przewidziane są także niższe granty, jednak w dalszym ciągu ich wysokość do najniższych nie należy. Mowa tu o 10 000 lub 15 000 złotych. W związku z tym aplikacje mogą składać zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje.

W projekcie mogą brać udział NGO-sy z zakresu edukacji osób dorosłych, przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, publiczne instytucje, które działają w obszarze kształcenia ustawicznego, uczelnie i szkoły wyższe zawodowe zarówno publiczne, jak i prywatne, a także osoby prywatne oraz nieformalne grupy, które zrzeszają konkretne osoby, zajmujące się kształceniem ustawicznym. Pełny formularz rekrutacyjny musi zawierać referencje wydane w związku z ubieganiem się o grant i taka adnotacja powinna zostać załączona w treści dokumentu.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany