Joanna Author

OPP, czyli Organizacja Pożytku Publicznego to organizacja pozarządowa, która otrzymała na mocy postanowienia sądu rejonowego status pożytku publicznego. Organizacjami Pożytku Publicznego mogą być: stowarzyszenia fundacje stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego spółdzielnie […]