Joanna Author

W większości państw na świecie działają trzy sektory działalności społeczno-gospodarczej. Są to sektory: publiczny, prywatny oraz pozarządowy. Sektor pozarządowy, zwany potocznie trzecim sektorem, umożliwia ludziom tworzenie organizacji pozarządowych opartych przede wszystkim na potrzebach, a także interesach społeczności. Trzeci sektor to przede wszystkim prywatne organizacje, których główną siłą napędową nie jest chęć zysku, a działanie pro […]

Organizacja, aby uzyskać status pożytku publicznego, musi przejść długą drogę, aby działać jako Organizacja Pożytku Publicznego. Szereg wymogów określających OPP, znajdziemy poniżej: organizacja prowadzi działalność na rzecz ogółu lub określonej grupy, która ma znamiona szczególnie trudnej w stosunku do ogółu; organizacja może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą, z której czerpie zyski, ale tylko i wyłącznie jako […]

OPP, czyli Organizacja Pożytku Publicznego to organizacja pozarządowa, która otrzymała na mocy postanowienia sądu rejonowego status pożytku publicznego. Organizacjami Pożytku Publicznego mogą być: stowarzyszenia fundacje stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego spółdzielnie socjalne organizacje kościelne kluby sportowe Tylko i wyłącznie wyżej wymienione organizacje mogą mieć status OPP. Wraz ze zdobyciem statusu pożytku publicznego, organizacja zyskuje różnorodne przywileje. […]

1% podatku, który otrzymują Organizacje Pożytku Publicznego, jest po prostu do wykorzystania. Ustawa o działalności pożytku publicznego nie określa jednoznacznie lub w sposób szczegółowy, na jaki konkretny cel ma zostać spożytkowana kwota pochodząca z podatków. Środki mają być po prostu spożytkowane na statusową działalność organizacji. Tylko OPP, które w określonym terminie przekażą do Departamentu Pożytku […]

Otrzymanie statusu OPP wiąże się z pewną rozpiętością czasową. Oznacza to, że może nią zostać podmiot, który prowadzi działalność pożytku publicznego co najmniej od 2 lat w trybie nieprzerwanym. Oprócz tego istnieje szereg warunków, które należy spełnić, aby otrzymać status OPP. Organizacja swoje działania statusowe kieruje do ogółu społeczności lub grupy. Co do zasady, jeśli […]