Joanna Author

Terminy To podstawowa kwestia. Oto daty, które warto znać: Do 1 kwietnia jest czas na wysłanie deklaracji CIT przez stowarzyszenia i fundacje. Organizacje, które nie złożyły PIT za 2018 rok lub są zwolnione z podatku, mogą wywiązać się z tego obowiązku do 31 października. Pamiętaj też, że NGO, które nie prowadzą jednocześnie działalności gospodarczej, mają […]

Czy 1% można przekazać tylko w Polsce? Możliwość decydowania o tym, na co przeznaczone zostaną podatki pracowników, mają nie tylko Polacy. Tuż po II wojnie światowej sposobność przekazania części podatku na wybrany cel otrzymali Włosi oraz Hiszpanie z zastrzeżeniem, że środki można było powierzyć jedynie na rzecz Kościoła. Węgry Na Węgrzech w II połowie lat […]

Współpraca OPP może przybrać formę: Sieci Celem działania takiej sieci jest przede wszystkim wymiana informacji, a sieć funkcjonuje w oparciu o nieformalne zasady. Koalicji Członkostwo w koalicji jest bardziej stabilne niż w sieci. W tym przypadku można mówić o dzieleniu się nie tylko informacjami, ale też zasobami. Federacji Tworzą ją organizacje, które mają wspólny dalekosiężny […]

Statystyki Do powstania stowarzyszenia potrzebna jest grupa osób, którą łączą wspólne cele i zainteresowania. W Polsce jest zarejestrowanych w sumie ponad 100 tysięcy stowarzyszeń (nie licząc OSP), z czego działalność większości z nich jest związana ze sportem, turystyką, edukacją, kulturą oraz sztuką. Najwięcej stowarzyszeń funkcjonuje w województwie mazowieckim, a szczególnie w Warszawie. Pod względem ilości […]

Stowarzyszenia i fundacje mogą zatrudniać pracowników, na takich samych zasadach jak inne podmioty. Prawa i obowiązki pracodawcy są w tym przypadku określone przez kodeks pracy, a także przez różne ustawy oraz rozporządzenia. Jeżeli organizacja pożytku publicznego postanawia zatrudniać pracowników, to zwykle zarząd organizacji bądź osoba wyznaczona do prowadzenia spraw pracowniczych, odpowiada za dbałość o wypełnianie […]

Kto najchętniej dzieli się pieniędzmi? Badania statystyczne pokazują, że organizacje pożytku publicznego najczęściej są wspierane przez przedstawicieli pokolenia Millenialsów (osób urodzonych między 1981 a 1997 rokiem). W tej  grupie znajduje się 32% darczyńców. Grono ofiarodawców licznie zasilają też Baby Boomers (1946-1994) oraz Generacja X (1965-1980). Najmniej skłonna do przekazywania datków pozostaje Generacja Z (urodzeni po […]

Działania PR Poprzez public relations rozumiemy w tym przypadku podtrzymywanie relacji między organizacją i jej otoczeniem. Tego rodzaju działania wpływają na kształtowanie się wizerunku organizacji. Na postrzeganie organizacji wpływają też: Media relations (współpraca z mediami) – bazujące na korzystnych kontaktach z dziennikarzami, którzy przekazują pozytywne informacje o fundacji czy stowarzyszeniu do prasy, radia czy telewizji. […]

Na co można przeznaczyć pieniądze pochodzące z 1% podatku? OPP pieniądze otrzymane z 1% może wydać jedynie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Informacja na temat sposobu wydatkowania wpływów z 1% musi znaleźć się w sprawozdaniu merytorycznym, które jest jawne. Takie sprawozdanie należy sporządzić według wzoru określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jakie różnice […]

Dwie najbardziej typowe formy prawne organizacji pozarządowych to fundacje i stowarzyszenia. Ich działalność może wyglądać podobnie, ale pomiędzy organizacjami występuje sporo różnic, z których nie wszyscy zdają sobie sprawę. Niezgodności dotyczą takich kwestii jak liczba członków, struktura władz, cele i formy działań, odbiorcy działań, majątek i źródła finansowania. Założyciele, władze, majątek Aby powstało stowarzyszenie, potrzeba […]

Status OPP można stracić na wniosek ministra pracy i polityki społecznej. Minister jest uprawniony do wnioskowania do KRS o odebranie statusu OPP. Kiedy odebranie statusu OPP jest zasadne? Z pewnością, jeżeli organizacja uchyla się od kontroli ministra, nie przestrzega obowiązujących przepisów prawnych, nie wywiązuje się z obowiązków dotyczących terminowych publikacji sprawozdań ze swojej działalności. Powodem […]