1 procent podatku
1 % PODATKU

1% podatku – wybrane pytania i odpowiedzi

Na co można przeznaczyć pieniądze pochodzące z 1% podatku?

OPP pieniądze otrzymane z 1% może wydać jedynie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Informacja na temat sposobu wydatkowania wpływów z 1% musi znaleźć się w sprawozdaniu merytorycznym, które jest jawne. Takie sprawozdanie należy sporządzić według wzoru określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jakie różnice występują pomiędzy darowizną a 1%?

Darowizna jest rozumiana jako dzielenie się swoją własnością, dobrowolne przekazanie zasobów. Zarówno darowizna, jak i 1% podatku to formy pomocy organizacjom pozarządowym. To, w jaki sposób podatnicy mogą wspierać OPP, zostało dokładniej opisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota darowizny jest dobrowolna i dowolna, a kwota 1% jest wyliczona z podatku dochodowego, który jest obowiązkowy. 1% podatku nie jest ani ulgą, ani darowizną, a dyspozycją.

Jeśli chodzi o największe różnice między 1% a darowiznami, to koniecznie trzeba wspomnieć o tym, że 1% przysługuje tylko OPP. Darowizna może być z kolei przekazana różnym podmiotom, w tym instytucjom i organizacjom.

Kolejną różnicą jest fakt, że 1% może trafić na konto jedynie poprzez urząd skarbowy w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od czasu złożenia zeznania podatkowego przez podatnika. Darowiznę można przesłać bezpośrednio na konto danego podmiotu. Może być ona przekazana w gotówce lub przelewem.

Pamiętajmy, że darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania, a to znaczy, że kwota odprowadzanego podatku się zmniejsza. Z kolei 1% nie powoduje zmniejszenia się podatku dochodowego.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany