Stowarzyszenie a fundacja
WIADOMOŚCI

Stowarzyszenie a fundacja – zasadnicze różnice

Dwie najbardziej typowe formy prawne organizacji pozarządowych to fundacje i stowarzyszenia. Ich działalność może wyglądać podobnie, ale pomiędzy organizacjami występuje sporo różnic, z których nie wszyscy zdają sobie sprawę. Niezgodności dotyczą takich kwestii jak liczba członków, struktura władz, cele i formy działań, odbiorcy działań, majątek i źródła finansowania.

Założyciele, władze, majątek

Aby powstało stowarzyszenie, potrzeba jest minimum 7 założycieli. Z kolei w przypadku fundacji nie ma określonych wymagań dotyczących liczby założycieli. Może to być jeden fundator lub kilku. Warto pamiętać, że w fundacji nie występuje pojęcie członkostwa, a stowarzyszenie składa się z członków.

W stowarzyszeniu władzę sprawuje walne zebranie członków, komisja rewizyjna i zarząd. W fundacji również działa zarząd, a także organ kontroli wewnętrznej. Może nim być na przykład komisja rewizyjna, rada fundacji lub rada nadzorcza. Powoływanie organu kontroli wewnętrznej nie jest obowiązkowe.

Rozbieżności między tymi organizacjami pożytku publicznego występują również w odniesieniu do majątku. Do zawiązania się stowarzyszenia nie potrzeba majątku, a w przypadku fundacji jest odwrotnie. Fundator ma za zadanie wyposażyć organizację w fundusz założycielski, w którego skład mogą wejść pieniądze, nieruchomości lub ruchomości.

Cele działania

Tutaj różnice dotyczą realności celu, gdyż stowarzyszenia mogą mieć nierzeczywiste cele. W przypadku stowarzyszeń celem może być wspierane własnych członków. Poza tym zarówno w stowarzyszeniu, jak i w fundacji cel musi być zgodny z prawem i niezarobkowy.

Źródła finansowania

Do źródeł finansowania fundacji i stowarzyszeń zalicza się administrację centralną i samorządową, osoby fizyczne i prawne, organizacje grantodawcze, a także własną działalność zarobkową. Źródła finansowania OPP to m.in. dotacje, darowizny i zbiórki publiczne. W przypadku fundacji do źródeł nie zaliczają się składki członkowskie.

W Polsce działa zdecydowanie więcej fundacji niż stowarzyszeń. To właśnie fundacje mają większy budżet. Według statystyk najwięcej fundacji działa na rzecz edukacji i wychowania, a stowarzyszenia zajmują się zwykle sportem, rekreacją, hobby. Poza tym fundacja musi mieć przynajmniej jednego fundatora, a na start potrzebna jest kwota 1 000 złotych.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany