Czym jest filantropia? Słowo „filantropia” wywodzi się z języka greckiego i oznacza dobroczynność, życzliwość. W obszarze NGO jest to nic innego jak działalność osób lub instytucji polegająca na udzielaniu pomocy zarówno finansowej, jak i materialnej w sposób zupełnie bezinteresowny. Filantropami mogą być zarówno ludzie, jak i firmy. Jednostka pomocy nie jest na tyle istotna, co […]

Fundator fundacji:   to rzec można inwestor, który zakładając fundację, przeznacza na ten cel własne środki w postaci środków finansowych, papierów wartościowych, ruchomości i nieruchomości, dzięki którym fundacja może działać i osiągać założone cele; przygotowuje lub czuwa nad przygotowaniem niezbędnych dokumentów, bez których fundacja nie mogłaby powstać. Fundator także upoważnia inne osoby lub samodzielnie dokonuje […]

Ludzie tworzą miejsca. Nie inaczej jest z organizacjami pozarządowymi. W organizacjach pozarządowych najważniejsi są ludzie, którzy je tworzą. Każda z osób pełni inną funkcję oraz ma inne umiejętności przydatne do wykorzystania w pracy. Aby pracować w organizacji pozarządowej, należy być osobą nastawioną na poświęcenie i mocno zaangażowaną. Zazwyczaj praca, którą się wykonuje, jest ciężka, ale […]

W sektorze organizacji pozarządowych głównie w gałęzi fundacyjnej coraz częściej to korporacje i firmy stają się fundatorami nowych inicjatyw. Dla tej wyjątkowej działalności przyjęto nazwę fundacji korporacyjnej. Nie bez powodu odnosi się do korporacji, gdyż to właśnie w większości przypadków fundatorami są korporacje. Na mapie Polski najwięcej fundacji korporacyjnych działa na terenie województwa mazowieckiego. Nie […]

Zanim założymy fundację, trzeba obrać sobie cel, czyli statut fundacji, który będzie nam przyświecał w dążeniu do realizacji określonych działań. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1984.21.97) fundacja może zostać założona w zakresie realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych. Pod tymi hasłami mieszczą się cele służące ochronie […]

W większości państw na świecie działają trzy sektory działalności społeczno-gospodarczej. Są to sektory: publiczny, prywatny oraz pozarządowy. Sektor pozarządowy, zwany potocznie trzecim sektorem, umożliwia ludziom tworzenie organizacji pozarządowych opartych przede wszystkim na potrzebach, a także interesach społeczności. Trzeci sektor to przede wszystkim prywatne organizacje, których główną siłą napędową nie jest chęć zysku, a działanie pro […]