FUNDACJA ANIMACJA OPP

INFORMACJE O ORGANIZACJI

Fundacja Animacja z Otwocka to organizacja pożytku publicznego. Działa od 2005 r. w obszarze: kultura oraz pomoc społeczna. Za cel obrała sobie: ochronę dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej, promocję kompetencji kulturowych seniorów, wsparcie animatorów filmowych i twórców komiksów.

Osiągamy nasze cele poprzez warsztaty, festiwale oraz działalność wydawniczą. Naszym flagowym, interdyscyplinarnym projektem jest „Praga Gada”, w którym artyści adaptują na komiksy zarejestrowane przez nas opowieści seniorów z warszawskiej Pragi.

Praga Gada” flagowym projektem Fundacji Animacja

Projekt Praga Gada, który rozpoczęliśmy w październiku 2010 roku, polega na rejestracji rozmów z seniorami z warszawskiej Pragi i ich adaptacji na język komiksu. Ta strona to Archiwum Historii Mówionej Inaczej Fundacji Animacja, internetowa audioteka, zawierająca kilkaset fragmentów z około 150 wywiadów z prażanami. Fragmenty te stanowią zamknięte fabularnie epizody z życia mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy od czasów międzywojnia do lat 80-tych XX wieku. Nasz najmłodszy rozmówca miał 60 lat, najstarszy zaś 97 lat.

Epikurejczycy z prawobrzeżnej Warszawy to ludzie z przewrotnym poczuciem humoru, używający nadal zwrotów gwarowych, żyjący nieśpiesznie w dawno zasiedlonych kamienicach, które dają im poczucie wspólnoty z sąsiadami z najbliższej okolicy. Więzi są częstym tematem ich wyjątkowych wspomnień. Ich prywatne mitologie przekazujemy młodszym pokoleniom w formie wysokojakościowych komiksów. Seniorzy biorą udział w ich powstawaniu na każdym etapie, jako eksperci od kultury obyczajowej XX wieku.

Opublikowaliśmy już trzy, luksusowo wydane albumy, stworzone przez międzynarodową ekipę artystów. Najnowszy z serii Praga Gada o tytule Praga Gada Wiechem. Raz! ukaże się drukiem w styczniu 2018 roku.

Na projekt Praga Gada, poza tą audioteką, składa się również wideoteka na naszym profilu na YouTube, a także liczne działania animacyjne na terenie prawobrzeżnej Warszawy, m .in. bezpłatne, oblegane kursy informatyczne dla seniorów, czy międzypokoleniowe warsztaty retrospekcji, w tym mobilne, na pokładzie zabytkowego autobusu.

ul. Braniewska 4,

05-400 Otwock

MAZOWIECKIE

730 30 30 25

nr KRS:  241679

NAJNOWSZE

WIADOMOŚCI

JAKIE SĄ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NGO-SÓW?

Bez środków finansowych NGO-sy nie mogłyby realizować swoich celów.
Każdy z nas może przyczynić się do niesienia pomocy.
Liczy się każda pomoc