Status OPP można stracić na wniosek ministra pracy i polityki społecznej. Minister jest uprawniony do wnioskowania do KRS o odebranie statusu OPP. Kiedy odebranie statusu OPP jest zasadne? Z pewnością, jeżeli organizacja uchyla się od kontroli ministra, nie przestrzega obowiązujących przepisów prawnych, nie wywiązuje się z obowiązków dotyczących terminowych publikacji sprawozdań ze swojej działalności. Powodem […]

Organizacja Pożytku Publicznego to przywileje i obowiązki w ramach prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego. Wyklucza się tutaj działalności gospodarcze prowadzone jednocześnie przez OPP. Z kolei kościoły i inne związku wyznaniowe, a także ich osoby prawne oraz jednostki organizacyjne korzystają z większej części przywilejów zarezerwowanych dla organizacji pożytku publicznego. Jakie są przywileje OPP? prawne i […]

Organizacja, aby uzyskać status pożytku publicznego, musi przejść długą drogę, aby działać jako Organizacja Pożytku Publicznego. Szereg wymogów określających OPP, znajdziemy poniżej: organizacja prowadzi działalność na rzecz ogółu lub określonej grupy, która ma znamiona szczególnie trudnej w stosunku do ogółu; organizacja może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą, z której czerpie zyski, ale tylko i wyłącznie jako […]

OPP, czyli Organizacja Pożytku Publicznego to organizacja pozarządowa, która otrzymała na mocy postanowienia sądu rejonowego status pożytku publicznego. Organizacjami Pożytku Publicznego mogą być: stowarzyszenia fundacje stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego spółdzielnie socjalne organizacje kościelne kluby sportowe Tylko i wyłącznie wyżej wymienione organizacje mogą mieć status OPP. Wraz ze zdobyciem statusu pożytku publicznego, organizacja zyskuje różnorodne przywileje. […]

Otrzymanie statusu OPP wiąże się z pewną rozpiętością czasową. Oznacza to, że może nią zostać podmiot, który prowadzi działalność pożytku publicznego co najmniej od 2 lat w trybie nieprzerwanym. Oprócz tego istnieje szereg warunków, które należy spełnić, aby otrzymać status OPP. Organizacja swoje działania statusowe kieruje do ogółu społeczności lub grupy. Co do zasady, jeśli […]