Czy 1% można przekazać tylko w Polsce? Możliwość decydowania o tym, na co przeznaczone zostaną podatki pracowników, mają nie tylko Polacy. Tuż po II wojnie światowej sposobność przekazania części podatku na wybrany cel otrzymali Włosi oraz Hiszpanie z zastrzeżeniem, że środki można było powierzyć jedynie na rzecz Kościoła. Węgry Na Węgrzech w II połowie lat […]

Na co można przeznaczyć pieniądze pochodzące z 1% podatku? OPP pieniądze otrzymane z 1% może wydać jedynie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Informacja na temat sposobu wydatkowania wpływów z 1% musi znaleźć się w sprawozdaniu merytorycznym, które jest jawne. Takie sprawozdanie należy sporządzić według wzoru określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jakie różnice […]

1% podatku, który otrzymują Organizacje Pożytku Publicznego, jest po prostu do wykorzystania. Ustawa o działalności pożytku publicznego nie określa jednoznacznie lub w sposób szczegółowy, na jaki konkretny cel ma zostać spożytkowana kwota pochodząca z podatków. Środki mają być po prostu spożytkowane na statusową działalność organizacji. Tylko OPP, które w określonym terminie przekażą do Departamentu Pożytku […]